www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սոցիալիստական Երեւանի ճարտարապետությունը

1952թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 12 րոպե (320 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Արզումանյան, ռեժ. Է. Քարամյան, Յու. Երզընկյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան: