www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանը` կոմունիզմի մեծ կառույցներին

1951թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 11 րոպե (300 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Ջանյան, ռեժ. Է. Քարամյան, օպեր. Ս. Գեւորգյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան: