www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երեւանի կենդանաբանական այգին

1950թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 12 րոպե (320 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Բաբայան, օպեր. Գ. Ասլանյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան: