www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձիթհանքովի կոլտնտեսության մարդիկ (ռուս. տարբերակ)

1948թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 11 րոպե (291 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Լյասկովսկի, Գ. Բալասանյան, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, կոմպոզ. Ա. Սաթյան, հնչ. օպեր. Ց. Ղարագուլյան: