www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խաչատուր Աբովյան

1948թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 12 րոպե (328 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Ջանյան, ռեժ. Լ. Իսահակյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, Ա. Ջալալյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան:

Ֆիլմը արձանագրում է հայ մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանդիսությունները: