www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Օվկիանոսի այն ափից

1948թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 11 րոպե (300 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Լ. Իսահակյան, օպեր. Ժ. Վարդանյան, հնչ. օպեր. Շ. Գրիգորյան:

Ֆիլմը պատմում է ԱՄՆ-ից հայրենիք ներգաղթող հայերի մասին: