www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պղնձի, մոլիբդենի եւ ալյումինի համար

1948թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 20 րոպե (550 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Ջանյան, ռեժ. Վ. Հայկազյան, օպեր. Ի. Դիլդարյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան:

Քաջարանի կառուցապատման աշխատանքների մասին: