www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վերադարձ

1947թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 30 րոպե (840 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Գ. Պետրոսյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Կինոակնարկ հայրենադարձության մասին: