www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ֆիզկուլտուրան եւ սպորտը Հայաստանում

1947թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 20 րոպե (562 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Յա. Քոչարյան, օպեր. Գ. Սանամյան, Գ. Ասլանյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան: