www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սովետական Հայաստանի քրդերը

1947թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 12 րոպե (340 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Հ. Ջնդի, Յա. Քոչարյան, ռեժ. Յա. Քոչարյան, օպեր. Գ. Ասլանյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Հանրապետությունում ապրող քրդերի ներկա կյանքի մասին. նրանք, որ ոչ հեռավոր անցյալում Հայաստանի լեռներում քոչվոր կյանք էին վարում ու սեփական գիր չունեին, այսօր հանրապետության լիարժեք քաղաքացիներ են: Ֆիլմը թողարկված է հայերեն եւ քրդերեն տարբերակներով: