www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բանակի գեներալը

1946թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 12 րոպե (320 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Գ. Ասլանյան, Գ. Սանամյան, Հ. Ղարիբյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան:

Ֆիլմը նվիրված է զորավար Հ. Բաղրամյանին: