www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երկիր հայրենի

1945- 46 թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 59 րոպե (1620 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Շայբոն, Լ. Իսահակյան, ռեժ. Գ. Բալասանյան, Լ. Իսահակյան, Հ. Զարգարյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Գ. Արամյան, նկարահանումներին մասնակցել են օպեր. Գ. Ասլանյան, Գ. Բեկնազարյան, Ժ. Վարդանյան, Հ. Ղարիբյան, Ի. Դիլդարյան, Գ. Սանամյան, Գ. Խնկոյան, կոմպոզ. Ա. Սաթյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան, Դ.Օվսյաննիկով,  Ա. Դովժենկո, կարդում է` Լ. Խմարա, տն. Վ. Բադալյան, Լ. Ստեփանյան:

Ֆիլմը նվիրված է Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 25-ամյակին: