www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայ եկեղեցական ժողովը Էջմիածնում

1945թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 75 րոպե (2080 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Չախիրյան, ռեժ. Ա. Հայ-Արտյան, օպեր. Ի. Դիլդարյան, Ս. Գեւորգյան, Գ. Արամյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գեւորգ VI ընտրությունները: