www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սովետական բանակի մուտքը Իրան

1941թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 10 րոպե (290 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Է. Քարամյան, օպեր. Ս. Գեւորգյան, Ի. Դիլդարյան, Ն. Սիմոնյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Ֆիլմում արձանագրված է Սովետական բանակի մուտքը Իրան 1941 թվականին: