www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ուժի եւ գեղեցկության տոն

1939թ., Երեւնի կ/ս Հայկինոխրոնիկա մասնաճյուղ, 10 րոպե (284 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Հ. Եսայան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Ֆիլմը արձանագրում է ֆիզկուլտշքերթը Երեւանի Լենինի անվան հրապարակում: