www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Զորախաղեր

1935թ., Հայկինոխրոնիկա, 9 րոպե (250 մ), սեւ/սպ., համր:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Մարտիրոսյան, օպեր. Ի. Դիլդարյան:

Լեռնային պայմաններում Կարմիր բանակի անցկացրած զորախաղերի խրոնիկա: