www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պիոներ կանչ

1935թ., Հայկինոխրոնիկա, 10 րոպե (280 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Ծաղկաձորի պիոներական ճամբարի մեկ օրը: