www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ալեքսանդր Շիրվանզադեի հուղարկավորությունը

1935թ., Հայկինոխրոնիկա, 19 րոպե (520 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Մարինոսյան, օպեր. Ի. Դիլդարյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան:

Անվանի գրող Ալ. Շիրվանզադեի աճյունի տեղափոխումը Կիսլովոդսկից եւ հուղարկավորությունը Երեւանում: