www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պոլիտեխնիկական դպրոց

1933թ., Հայկինոխրոնիկա, 9 րոպե (250 մ), սեւ/սպ., համր:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Դանիելյան, օպեր. Ի. Դիլդարյան:

Խորհրդային դպրոցի նոր մեթոդների ու սկզբունքների մասին: