www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ա. Ասրիեւի հուղարկավորությունը

1931թ., Հայկինո, 11 րոպե (310 մ), սեւ/սպ., համր:
Սց. հեղ./ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Ա. Ժամկոչյան:

Երեւանի քաղխորհրդի նախագահ Ա. Ա.Ասրիեւի հուղարկավորության կինոարձանագրությունը: