www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ս. Սարգսյանի հուղարկավորությունը

1929թ., Հայկինո, 9 րոպե (250 մ), սեւ/սպ., համր:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Մարտիրոսյան, օպեր. Ա. Ժամկոչյան:

Հայաստանի ժողկոմխորհի փոխնախագահ Ս. Սարգսյանի հուղարկավորության կինոարձանագրությունը: