www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայկական երկրորդ կինոհամերգ

1946թ., Երեւանի կ/ս, երաժշտ., 58 րոպե (1591մ), սեւ/սպ.:
Սց
.հեղ./բեմ.ռեժ. Պ.Բարխուդարյան, օպեր. Ի.Դիլդարյան, նկ. Ա.Խանամիրյան, հնչ.օպեր. Ն.Օզորնով, Ն.Ջալալյան, ռեժ.աս. Յու.Երզնկյան, տն. Կ.Համդիլյան:

 Ֆիլմում ներառված են հատվածներ Լ.Խոջա-Էյնաթյանի ՙՆամուս՚ օպերայից, Ա.Սպենդիարովի ՙԽանդութ՚ բալետից եւ ասմունքող Ս.Քոչարյանի ելույթներից: