www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայկական կինոհամերգ

1941թ., Երեւանի կ/ս, 41րոպ. (1148մ), սեւ/սպ., է.թ. 07.11.1941թ.:
Սց
.հեղ. Պ.Բարխուդարյան, Գ.Հովհաննիսյան, ռեժ. Պ.Բարխուդարյան, օպեր. Ի.Դիլդարյան, Ի.Լիզոգուբ, նկ. Ս.Ստեփանյան, հնչ.օպեր. Ռ.Լապինսկի, տն. Կ.Հովհաննիսյան:

Ֆիլմում ներառված են հատվածներ` “Անուշ” (երգում են Հ.Դանիելյանը, Շ.Տալյանը), “Ալմաստ” (երգում են Տ.Սազանդարյանը, Պ.Լիսիցյանը, Գ.Գաբրիելյանը, Գ.Բուդարյանը) օպերաներից, բալետի պարուհի Լ.Վոինովա-Շիկանյանի, ասմունքող Ս.Քոչարյանի, ինչպես նաեւ Հայկական ֆիլհարմոնիայի երգի եւ պարի անսամբլի ելույթներից: