www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Համագործակցություն(ԵՓՎՖՍ)

1976 թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (540 մ), սև/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ.` Գ. Բալասանյան, օպեր.` Կ. Էքմեքչյան (Կալաֆատիս), Գ. (Յ.) Կոսենկո:

Լենինգրադի Կիրովյան գործարանի արտադրական միավորումը և Չարենցավանի գործիքագործները համագործակցում են: