www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձեզ սպասում է Երևանը

1964 թ., Եր. ՀՍ ՙԵրևան՚ կ/մ, 56 րոպե (1560 մ), սև/սպ.:
Սց. հեղ.` Ժ. Ավետիսյան, Վ. Զաքարյան, ռեժ.` Ժ. Ավետիսյան, օպեր.` Է. Հակոբյան, Լ. Պողոսյան,
Ս. Մարտիրոսյան:

Ժ. Թաթլյանի, Բ. Դարբինյանի և մի շարք այլ ճանաչված արտիստների մասնակցությամբ ստեղծված կինոհամերգը սկսվում է մուլտիպլիկ ացիոն նախաբանով, որը պատմում է, թե ինչպ ես է նկարահանվում ֆիլմը: