www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայ կինը և քաղաքականությունը

2001թ., Բարս Մեդիա , 15 րոպե, MiniDV
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ.` Մարիամ Օհանյան , օպեր.` Աշոտ Մկրտչյան, մոնտ.` Կարեն Ասատրյան, տն.` Վարդան Հովհաննիսյան

Ֆիլմը անդրադառնում է հայ կնոջ քաղաքական ակտիվությանը 20-րդ դարի ընթացքում, վերլուծելով Առաջին Հանրապետության, Սովետական Հայաստանի և Անկախ Հայաստանի պատմական շրջանը: