www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մենախոսությունից երկխոսություն

2001թ., Բարս Մեդիա, 20 րոպե, MiniDV
Բեմ. ռեժ / սց.հեղ.  Մարիամ Օհանյան, մոնտ. Արմեն Ալեքսանյան, տն. Վարդան Հովհաննիսյան:

Ֆիլմըիրենիցներկայացնումէհայկականկինեմատոգրաֆիգենդերայինվերլուծությունըª հիմնադրումիցմինչևմերօրերը: Այնմոնտաժվածէառավելհայտնիևսիրվածֆիլմերիհատվածներից, ինչպիսիքենª “Նամուս” (1925), “Պեպո” (1935), “Առաջինսիրոերգը” (1958), “Եռանկյունի” (1967), “Երջանկությանմեխանիկա” (1986), “Օտարխաղեր” (1988) ու “ՍևևՍպիտակ” (1996):