www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Նվեր Սաֆարյան

1975թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (274 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Բալայան, ռեժ. Ս. Փոշոտյան, օպեր. Բ. Հովսեփյան:

Թամանյան դիվիզիայի լեգենդար հրամանատար, գեներալ Նվեր Սաֆարյանի մասին: Կյանքի վերջին նկարահանումները: