www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սերգեյ Ավակովի րոպեն

1975թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 18 րոպե (500 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Կ. Տեր-Օգանեզով, ռեժ./օպեր. Է. Մաթեւոսյան, խմբ. Ս. Առուստամյան:

Ֆիլմ-դիմանկար առաջավոր նորարար բանվորի մասին: