www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վերջին ստարտը

1975թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (573 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Պ. Մալայան, օպեր. Լ. Պետրոսյան, հնչ. օպեր. Լ. Կարապետյան, մոնտ. Ա. Ասլանյան, տն. Խ. Կալենդարլի:

Հայ նշանավոր հնգամարտիկ Է. Բարոյանի մասին: