www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Գաբրիել Սունդուկյան

1975թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Տ. Կարապետյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Լ. Պետրոսյան, հնչ. օպեր. Պ. Չաքմիշյան:

19-դարի հայ դասականին նվիրված ուսուցողական ֆիլմ: