www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Արդյունաբերական հիդրոպոնիկայի սկիզբը

1975թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (580 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Բ. Մկրտչյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Լ. Պետրոսյան:

Հիդրոպոնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի մասին: