www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ավետիք Իսահակյան

1975թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Դավթյան, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Ռ. Մարդանյան:

Ուսուցողական ֆիլմ 20-րդ դարի հայ մեծանուն պոետ Ավետիք Իսահակյանի մասին: