www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Աշունը Չինարում

1975թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (278 մ), սեւ/սպ.:

Սց. հեղ. Գ. Աղամիրյան, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Կ. Էքմեքչյան (Կալաֆատիս):