www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Եվ մարդը արարեց հողը

1975թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (271 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Հ. Բագրազյան, ռեժ. Ա. Շահբազյան, օպեր. Լ. Պետրոսյան:

Հայաստանի քարաշատ հողերի մշակման մասին: