www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քառյակ

1974թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 27 րոպե (760 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Սարգսյան, օպեր. Օ. Բաղդասարյան:

Ֆիլմ-համերգ Լիսիցյանների ընտանիքի մասնակցությամբ: