www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ես տուն եմ կառուցում

1974թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 19 րոպե (520 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Սարգսյան, օպեր. Օ. Բաղդասարյան: