www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ինչի է ընդունակ հասարակ քարը

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (271 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Բ. Մկրտչյան, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Հայկական պերլիտների կիրառման մասին: