www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Թորոս Ռոսլին

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Վ. Խեչումյան, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Ռ. Մարդանյան:

Միջնադարյան մեծ մանրանկարիչ Թորոս Ռոսլինի ստեղծագործության մասին: