www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հոսանք կա

1974թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 27 րոպե (760 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Քաջվորյան, Գ. Ղազարյան, ռեժ. Ա. Քաջվորյան, օպեր. Է. Իսահակյան:

Հրազդանի ՀԷԿ-ի գործունեության մասին: