www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Արագիլները տանիքի վրա

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (285 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Տ. Դաշտենց, ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Վ. Գրիգորյան: