www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սերո Խանզադյան

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (554 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Հայրյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Գ.(Յու.) Կոսենկո:

Ֆիլմը պատմում է վիպասան, արձակագիր Ս. Խանզադյանի մասին: