www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պոետի քաղաքը

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (274 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Մելիք-Ավագյան, ռեժ. Ս. Փոշոտյան, օպեր. Հ. Դերվիշյան:

Չարենցավան քաղաքի մասին: