www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մատենադարան

1974թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 26 րոպե (730 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ս. Խաչատրյան, ռեժ. Ռ. Սարգսյան, օպեր. Ռուդ. Ժամհարյան: