www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քաջարան

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (280 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Կ. Էքմեքչյան (Կալաֆատիս), ռեժ./օպեր. Մ. Վարդանով:

Կինոակնարկ Հայաստանի արդյունաբերական կենտրոններից մեկի մասին: