www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Համալսարանի շրջանավարտները

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (259 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Արամյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Երեւանի պետական համալսարանի անվանի շրջանավարտների մասին: