www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Էդուարդ Իսաբեկյան

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (570 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Դավթյան, ռեժ. Ս. Փոշոտյան, օպեր. Մ. Վարդանով:

Նկարիչ, Հայաստանի պետական պատկերասրահի երկարամյա տնօրեն Է. Իսաբեկյանի ստեղծագործական դիմանկարը: