www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

«Արարատը» Բեյրութում

1974թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (554 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./օպեր. Ս. Իսրայելյան, ռեժ. Ա. Հայրապետյան, Ս. Իսրայելյան:

Լիբանանում կայացած ֆուտբոլի ընկերական խաղերի մասին: