www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձնծաղիկ

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (262 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Շահբազյան, օպեր. Յու. Բաբախանյան, հնչ. օպեր. Պ. Չաքմիշյան, խմբ. Վ. Հակոբյան, տն. Կ. Բորյան: