www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Այցելություն

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Շահբազյան, օպեր. Վ. Գրիգորյան:

Երեւանի պատվիրակության այցը Հարավսլավիայի եղբայր-քաղաք Տիտոգրադ: